Mikulás Morzsabuli

JátékszabályzatA JÁTÉK CÉLJA

A TargetMax Kft. promóciós játékot szervez. A játékban önkéntesen regisztráló személyek adataiból a TargetMax Kft. üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében. Az üzletszerzési listát a regisztráló egyedi hozzájárulása alapján a TargetMax Kft. a , részére továbbítja.

A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai

Jelen szabályzat a https://morzsabuli.hu címen elérhető promóciós játékban való részvételre, és a játékba való regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A nyereményjátékra történő jelentkezés 2022. január 24. és 2022. február 27. között tart.

Regisztrálni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki
 • a https://morzsabuli.hu weboldalon a fenti jelentkezési határidőn belül regisztrál, a regisztráció során a következő, érvényes igazolvánnyal igazolható valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, lakóhelye irányító száma, valamint válaszol a regisztrációs űrlapon feltett két kérdésre;
 • a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a játék szabályzatát a benne foglalt adatkezelési szabályzattal együtt, és választásától függően hozzájárul személyes adatainak a játékot támogató személyek által történő adatkezeléshez.
A regisztráció során az adatkezelési nyilatkozat adatkezelőnként tehető meg. Személyes adatai kizárólag annak az adatkezelő(k)nek, adatfeldolgozó(k)nak lesz(nek) átadva, amelyek tekintetében a jelölőnégyzet bepipálásával hozzájárulását adta. Minden adatkezelő tekintetében megadott adatkezelési nyilatkozatért külön egy darab sorsjegy jár. A játékba regisztrálók a játék során további sorsjegyeket szerezhetnek a játékba szóló meghívó küldésével. A meghívót küldő játékosnak annyi további sorsjegy jár, ahányat a meghívott játékos a regisztrációkor szerzett.


2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138.; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956, továbbiakban a Szervező).


3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:

 • TargetMax Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.), az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56397/2012., adatkezelő;
 • HOMECALL PLUS Kft. (3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3. em. 2.), mint a TargetMax Kft. adatfeldolgozója;
 • ( , , telefon: , e-mail cím: , hivatalos weboldal: , adatkezelési tájékoztató), mint Adatkezelő;
 • ( , , telefon: , e-mail cím: , hivatalos weboldal: , adatkezelési tájékoztató), mint Adatkezelő;

4. Nyeremény

A jelen játék nyereménye a nyereményként feljánlott tárgyak és szolgáltatások közül a nyertes játékos által kiválasztott termék csoport.

A nyeremény tartalmazza a nyeremény tárgyakat, de nem tartalmazza a szállítás költségét. A nyereményt a nyertes a Szervező telephelyén személyesen veheti át.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható.

A nyereménytárgyak megrendelése a sorsolás után történik meg. Amennyiben valamelyik nyereménytárgy a sorsolás idején már nem érhető el kereskedelmi forgalomban, a Szervező e hellyett hasonló nyeremény tárgyat ajánl fel. Az egyes tárgyak kereskedő általi szállítási határidejére a Szervezőnek nincs ráhatása.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik. Szervező a nyereményre jogosító utalvány átadására vállal kötelezettséget, a nyeremény igénylésével vagy beváltásával kapcsolatosan a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére Szervező kizárja a felelősségét. A Szervező a nyereményt forgalmazó kereskedő általi átadására vállal kötelezettséget a jelen szabályzat szerint, a nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes a termék gyártójához vagy a garanciális kötelezettségek teljesítőjéhez fordulhat. Szervező és a nyereményt biztosító kereskedő / szolgáltató a nyeremény igénybevételéhez, felhasználásához további személyes adatok megadását kérheti.


5. A nyertes kiválasztása

A játékban az általa kiválasztott nyeremény csomagot nyeri az a játékos, aki
 • a játék lezárása után tartott sorsolás nyertese;
 • a sorsoláson nyertes játékost a játékba meghívta.

A nyeremény sorsolás során egy darab sorsjegy kerül kisorsolásra, a kisorsolt sorsjegy tulajdonosa a sorsolás (a játék) nyertese. A sorsoláskor minden sorsjegy azonos eséllyel vesz részt.

A Szervező a sorsolást 2022. február 28-án délelőtt 11 órakor tartja a főtámogató 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. alatti, Start Utazási Iroda megnevezésű fióktelepén. A sorsolás számítógéppel történik 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A Szervező a sorsolás után azonnal megállípítja, hogy ki volt a sorsláson nyertes játékos meghívója. Amennyiben a nyertes játékos nem meghívásra érkezett a játékba, akkor második nyeremény csomag nem kerül odaítélésre.

A Szervező és a játék főtámogatója a nyereményjáték nyertesét illetve az őt meghívó játékost (a nyertesek nevének és a regisztráció során megadott irányítószámának feltüntetésével) a Start Utazás (www.startutazas.hu) nyitólapján a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti, és minden regisztrált játékost a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen értesít a kihirdetés tényéről. A hirdetmény a Start Utazás nyitólapján legalább a sorsolás napjától számított három hétig megtalálható.

A Szervező a nyertesek értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Helmond Kft., valamint a TargetMax Kft. munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás


6. Adatkezelési szabályok, tájékoztatás

A játék szervezőjének és a játék során gyűjtött adatok kezelője:
TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A TargetMax Kft. adatai:
 • székhely: 1025 Budapest, Verecke u. 138.
 • hivatalos weboldal: www.targetmax.hu
 • cégjegyzékszám: 01-09-950956
 • képviseli: Geri Károly ügyvezető
 • e-mail: info@targetmax.hu
 • az adatok kezelésének jogalapja: az Ön hozzájárulása és nyilatkozata
 • az adatok kezelésének célja: hogy az Ön részére a TargetMax Kft. termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.
 • az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása.
  6.a. Adatkezelések a játék lebonyolításával és a játék weboldalának működtetésével kapcsolatban

A játék lebonyolítása és játék weboldalának működtetése személyes adatnak minősülő adatok kezelését teszik szükségessé. Ehhez a Mikulás Morzsabuli programja http sütiket ("cookie-kat") használ. A cookie-k kicsi szöveges állományok, amiket a böngésző segítségével a webszerver helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, mobil eszközének memóriájában. A cookie-kat arra használjuk, hogy ezekben tároljuk el a regisztráció előtt az Ön által kiválasztott ajándékokat. Szintén a cookie-kat használjunk az Önt meghívó játékos, vagy az Önt a játék oldalára irányító promóter azonosítójának tárolására, amíg Ön a kezdő oldal és a regisztrációs oldal között böngészik.

Az előző bekezdésben említettek mind rövid távú cookie-k, a böngésző bezárása után törlődnek a számítógépe merevlemezéről, mobil eszköze memóriájából. Amennyiben letiltja a sütik használatát, nem fogja tudni használni a játékot (nem fog tudni továbblépni az első oldalról).

Egyetlen célra használunk a látogatásának hosszát meghaladó, a számítógépe merevlemezén vagy mobil eszköze memóriájában hosszabb távon megmaradó sütit; ebben tároljuk azt az információt, hogy felhívtuk figyelmét a sütik használatára. Ennek a hosszú távú sütinek az élettartama a játék időtartama.

Adatkezelésre kerülnek a fentieken túl a látogatásával kapcsolatos adatatok, mint hogy honnan érkezett a játék oldalára, milyen műveleteket végzett a játék során, adatbázisban mentjük a játék lebonyolítása közben keletkezett adatait, mint megszerzett sorsjegyek száma, a kitöltött kérdőívek és arra adott válaszai, az Ön által szerkesztett kérdőívek, az Ön által elbírált kérdőívek és az adott bírálat.

A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatai közül az e-mail címét és nevét az Ön és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szervező a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára használja. Ennek keretében Ön értesítő levelet kap a
 • regisztráció sikerességéről,
 • újra bejelentkezés esetén a belépési adatokkal,
 • értesítést kap arról, ha a játék során valamilyen tevékenysége ellentételezésére sorsjegyeket kapott,
 • értesítést kap a játékban tett fogadásaival kapcsolatos történésekről,
 • illetve a TargetMax Kft. hírlevelet küldhet ki a játékkal kapcsolatban: értesítés változásokról, figyelmeztetés a játék végéről, értesítés a sorsolás megtörténtéről.
A regisztráció során megadott adatait automatikus adatfeldolgozással felhasználjuk arra, hogy az Ön érdeklődésének, lakhelyének, korcsoportjának, nemének figyelembe vételével jelentessük meg a regisztrációt követő oldalon megjelenő kérdőíveket.

Külső szolgáltatók
A Mikulás Morzsabuli játék weboldal látogatottságának elemzésre, a hirdetések kiszolgálására és a látogatottsági adatok auditálására több külső társaság szolgáltatásait is igénybe vesszük. Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a TargetMax Kft. jelen Adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja Önt.

A külső szolgáltatók hozzáférhetnek az Ön IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a Start Utazáson nyújtott szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-kat Ön bármikor törölheti a számítógépéről vagy mobil eszközéről, a böngésző(k) beállításával visszautasíthatja a cookie-k használatát. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történik. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat az alább belinkelt saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

A Mikulás Morzsabuli játék látogatottsági adatainak elemzésére Google Analytics szolgáltatást használjuk. Google Analytics programja a látogatással kapcsolatos adatokat továbbítja a Google Inc. részére. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatkezelési irányelveit a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érheti el.

Google felhasználóként a "Saját fiókban" adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://adssettings.google.com/authenticated.

A Mikulás Morzsabuli oldalain a Facebook Megosztás gombját helyeztük el. A Megosztás gomb kiszolgálása során a Facebook cookie-t helyez el az Ön számítógépén, mobil eszközén, aminek segítségével adatokat továbbít a Facebook szervere felé. A Facebook adatkezelési szabályzatát és tájékoztatóját itt találja: https://www.facebook.com/privacy/explanation


  6.b. A regisztráció során és a regisztráció után megadott személyes adatainak kezelése

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők a regisztráció során tett adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata alapján visszavonásig kezelik abból a célból, hogy Önt termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat közvetlenül felajánlják. Az adatkezelők adatkezelési szabályzatai linken keresztül elérthetőek a regisztrációs lapról, illetve a jelen szabályzat 8. pontjában.

Az adatkezelésben érintett személyes adatok köre a regisztráció során megadott adatok egésze: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, lakóhely irányító száma, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció során feltett kérdések és az azokra adott válaszok. A keresztnév alapján a játékosok nemét a Szervező automatikus adatfeldolgozással állapítja meg, és az automatikus adatfeldolgozás eredményét a személyes adatokkal együtt tárolja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szervező a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezeli az általa üzemeltett szerveren.

A játék lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat az adatkezelési nyilatkozat visszavonásáig kezeli a célból, hogy a jövőben az Ön részére az általa előállított, forgalmazott vagy közvetített termékeiről és szolgáltatásairól (különösen utazások, biztosítások közvetítése) telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassa, az Ön e-mail címére harmadik fél megbízásából hirdetés leveleket (eDM) küldjön.

A játék lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat továbbítja azon adatkezelők részére, akikre az adatkezelési hozzájárulást a regisztrációs űrlapon tett kifejezett nyilatkozatával a játékos önkéntesen megadta. A {PARTNERS_LIST} az adattovábbításért díjat fizet a szervezőnek. Az adatátadás után az egyes adatkezelők az adatkezelést külön-külön végzik. Az adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben az Ön részére az adatkezelők termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül felajánlják.

Az adatkezelőkön és a felsorolt adatfeldolgozókon kívül az Ön regisztráció során megadott adatait más személyek nem ismerik meg.

A Szervező és az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
A játékban biztosított meghívó küldő alkalmazás közvetlenül küld sablon meghívó levelet a megadott címzett részére. A meghívó elküldése során nem történik adatkezelés. A meghívás során megadott személyes adatok kizárólag a meghívó kiküldésére szolgálnak, a meghívottak e-mail címét és nevét a játék szoftvere nem tárolja és nem menti el, a meghívó levelek kiküldése után az adatok megsemmisülnek.


7. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása, visszavonása, adatfrissítés

Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérje az adatkezelőktől, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A játék vége előtt a regisztrációt és az adatkezelési nyilatkozatot visszavonni a Szervezőnél lehet.

A játék befejezése után az adatkezelésről szóló nyilatkozatot az egyes adatkezelőknél külön-külön kell visszavonni.

Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a Szervező weboldalán (Targetmax.hu / Nyilvántartott adatok oldal) kérhet tájékoztatást e-mail címe megadásával.

A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához fűződő jogát az Adatkezelők alábbi elérhetőségein keresztül tudja gyakorolni:

TargetMax Kft.
e-mail: info@dm.targetmax.hu
levélben: 1025 Budapest, Verecke u. 138.
automatikus leiratkozás weboldalon: https://targetmax.hu/nyilvantartott-adatok#section-leiratkozas
a küldött hírlevelek leiratkozási linkjén keresztül: közvetlen üzletszerzési ajánlat levél alján lesz feltüntetve. A TargetMax Kft. rendszerében tárolt adatokat az TargetMax Kft. bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adja ki.


8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:

 • A játék szabályzatát [link: /jatekszabalyzat] megismertem és elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a TargetMax Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.), mint adatkezelő a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt, a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje,
 • illetve a játék lezárulta után a célból kezelje, hogy a jövőben részemre a termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.
Hozzájárulok, hogy a TargetMax Kft. az alább külön bejelölt adatkezelők részére a regisztráció során megadott személyes adataimat továbbítsa, és nyilatkozom, hogy a(z) a megadott személyes adataimat adattovábbítás útján megszerezze és üzletszerzés érdekében, nyilatkozatom visszavonásáig a célból kezelje, hogy részemre termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.

Tudomásom van róla, hogy a jelen közvetlen megkeresésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatom korlátozás és indokolás nélkül bármikor visszavonható. Az adatkezelési nyilatkozatom visszavonására, módosítására, az adataim frissítésére vonatkozó jogom a játék adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken gyakorolható.9. Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további kérdéseivel, kéréseivel elsődlegesen forduljon az adatkezelőhöz. Amennyiben adatai az Ön hozzájárulása alapján továbbításra kerültek a fenti listában felsorolt adatkezelőkhöz, akkor az adott adatkezelőhöz vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint – döntése alapján – fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot megkeresni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu


FOGALMAK:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat-felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

A játék támogatói:

Group Buy